Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2021

Výnosy

schválený rozpočet 56 734 607 Kč
Upravený rozpočet 56 734 607 Kč
Skutečnost 12 672 763 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.03.2021

Náklady

56 734 607 Kč schválený rozpočet
56 734 607 Kč Upravený rozpočet
12 295 638 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
56 734 607 Kč
hlavní činnost: 51 760 607 Kč
doplňková činnost: 4 974 000 Kč
Stav ke dni 31.03.2021
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
56 734 607 Kč
hlavní činnost: 52 028 607 Kč
doplňková činnost: 4 706 000 Kč
Skutečné výnosy:
12 672 763 Kč (ke dni 31.03.2021)
Aktuální hospodaření:
377 125 Kč
Skutečné náklady:
12 295 638 Kč (ke dni 31.03.2021)