Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2019

Výnosy

schválený rozpočet 45 418 398 Kč
Upravený rozpočet 46 111 559 Kč
Skutečnost 29 539 367 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.08.2019

Náklady

45 418 398 Kč schválený rozpočet
46 113 159 Kč Upravený rozpočet
28 643 794 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
46 111 559 Kč
hlavní činnost: 41 816 559 Kč
doplňková činnost: 4 295 000 Kč
Stav ke dni 31.08.2019
Provozní bilance:
-1 600 Kč
Upravený rozpočet - náklady
46 113 159 Kč
hlavní činnost: 42 113 159 Kč
doplňková činnost: 4 000 000 Kč
Skutečné výnosy:
29 539 367 Kč (ke dni 31.08.2019)
Aktuální hospodaření:
895 573 Kč
Skutečné náklady:
28 643 794 Kč (ke dni 31.08.2019)