Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 31 075 600 Kč
Upravený rozpočet 32 574 226 Kč
Skutečnost 32 843 634 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2016

Náklady

31 075 600 Kč schválený rozpočet
32 574 226 Kč Upravený rozpočet
32 596 821 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
32 574 226 Kč
hlavní činnost: 29 074 226 Kč
doplňková činnost: 3 500 000 Kč
Stav ke dni 31.12.2016
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
32 574 226 Kč
hlavní činnost: 29 374 226 Kč
doplňková činnost: 3 200 000 Kč
Skutečné výnosy:
32 843 634 Kč (ke dni 31.12.2016)
Aktuální hospodaření:
246 812 Kč
Skutečné náklady:
32 596 821 Kč (ke dni 31.12.2016)