Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 33 575 000 Kč
Upravený rozpočet 34 592 482 Kč
Skutečnost 14 081 409 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.05.2017

Náklady

33 575 000 Kč schválený rozpočet
34 592 482 Kč Upravený rozpočet
13 783 111 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
34 592 482 Kč
hlavní činnost: 30 962 482 Kč
doplňková činnost: 3 630 000 Kč
Stav ke dni 31.05.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
34 592 482 Kč
hlavní činnost: 31 207 482 Kč
doplňková činnost: 3 385 000 Kč
Skutečné výnosy:
14 081 409 Kč (ke dni 31.05.2017)
Aktuální hospodaření:
298 298 Kč
Skutečné náklady:
13 783 111 Kč (ke dni 31.05.2017)