Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 33 575 000 Kč
Upravený rozpočet 35 693 244 Kč
Skutečnost 25 916 910 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2017

Náklady

33 575 000 Kč schválený rozpočet
35 693 244 Kč Upravený rozpočet
24 557 710 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
35 693 244 Kč
hlavní činnost: 32 063 244 Kč
doplňková činnost: 3 630 000 Kč
Stav ke dni 30.09.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
35 693 244 Kč
hlavní činnost: 32 308 244 Kč
doplňková činnost: 3 385 000 Kč
Skutečné výnosy:
25 916 910 Kč (ke dni 30.09.2017)
Aktuální hospodaření:
1 359 200 Kč
Skutečné náklady:
24 557 710 Kč (ke dni 30.09.2017)