Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 33 575 000 Kč
Upravený rozpočet 35 256 782 Kč
Skutečnost 23 028 116 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.08.2017

Náklady

33 575 000 Kč schválený rozpočet
35 256 782 Kč Upravený rozpočet
22 128 179 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
35 256 782 Kč
hlavní činnost: 31 626 782 Kč
doplňková činnost: 3 630 000 Kč
Stav ke dni 31.08.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
35 256 782 Kč
hlavní činnost: 31 871 782 Kč
doplňková činnost: 3 385 000 Kč
Skutečné výnosy:
23 028 116 Kč (ke dni 31.08.2017)
Aktuální hospodaření:
899 937 Kč
Skutečné náklady:
22 128 179 Kč (ke dni 31.08.2017)