Nové Město na Moravě - rozpočet 1.ZŠ

Rozpočet 2020

Výnosy

schválený rozpočet 51 769 704 Kč
Upravený rozpočet 53 382 194 Kč
Skutečnost 47 424 589 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2020

Náklady

51 769 704 Kč schválený rozpočet
53 422 194 Kč Upravený rozpočet
47 108 271 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 329 788 Kč
2011: 344 329 Kč
2010: 159 981 Kč
2009: 134 550 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
53 382 194 Kč
hlavní činnost: 48 917 194 Kč
doplňková činnost: 4 465 000 Kč
Stav ke dni 31.10.2020
Provozní bilance:
-40 000 Kč
Upravený rozpočet - náklady
53 422 194 Kč
hlavní činnost: 49 240 194 Kč
doplňková činnost: 4 182 000 Kč
Skutečné výnosy:
47 424 589 Kč (ke dni 30.11.2020)
Aktuální hospodaření:
316 319 Kč
Skutečné náklady:
47 108 271 Kč (ke dni 30.11.2020)